Modernisering veiligheidsinstructies

Het actualiseren van zowel het beeldend materiaal alsook het kwalitatief verbeteren van de toetsvragen maakt onderdeel uit van dit project.

Klik hier voor een schematische weergave van de stappen waarlangs dit actualisatieproces wordt gerealiseerd.

 

Revisietraject

In 2011 is gestart met het actualiseren en moderniseren van de universele poortinstructie en een 4-tal veelgebruikte instructies voor gevaarlijkse gassen.
Op een later moment zal ook de Deltalinqs veiligheidsinstructie voor werkvergunningen en TRA worden herzien.

Klik hieronder op een veiligheidsinstructie om de stand van zaken rondom de betreffende instructie te raadplegen.

Deltalinqs Poortinstructie
Deltalinqs H2S-instructie (zwavelwaterstof)
Deltalinqs CO-instructie (koolmonoxide)
Deltalinqs HF-instructie (fluorwaterstof)
Deltalinqs HCN-instructie (blauwzuur)