Deltalinqs licenties

Vanaf 2014 werkt Deltalinqs met licenties voor het toetsen van Deltalinqs veiligheidsinstructies.
Via het Deltalinqs trainingenloket (DTL) kunnen gelicenseerde bedrijven (opdrachtgevers en opdrachtnemers) een medewerker die aan bepaalde voorwaarden voldoet laten trainen tot Deltalinqs examinator.

Alleen deze gelicenseerde examinator heeft via een goed afgeschermde webapplicatie toegang tot de toetsvragen van Deltalinqs veiligheidsinstructies en mag de unieke toets voor deze instructies afnemen.

Een waarborgcommissie - bestaande uit een vertegenwoordiging van veiligheidskundigen van opdrachtgevers en opdrachtnemers - draagt zorg voor actuele instructies en toetsvragen die voldoen aan de eisen vanuit de bedrijven en/of wetgeving. Deze waarborgcommissie ontvangt statistische gegevens uit het systeem waarmee sturing op kwaliteit mogelijk wordt gemaakt (kwaliteitsborging).

Klik hier voor een folder met nadere informatie over de nieuwe werkwijze met Deltalinqs licenties.

 

Deltalinqs Examen Systeem (DEXS)

De vragen voor het toetsen van de veiligheidsinstructies worden ad random geselecteerd en als unieke toets beschikbaar gesteld aan de gelicenseerde examinator via de afgeschermde webapplicatie DEXS, het Deltalinqs EXamen Systeem.
De resultaten van elke toets worden digitaal verwerkt in DEXS en zijn dankzij de unieke codering van een toets volledig traceerbaar. Ook wordt hiermee maximaal inzicht verkregen in de wijze waarop de verschillende vragen worden  beantwoord waardoor statistische analyse mogelijk is.

 

Digitaal stempelen

Als een toets met een positief resultaat is afgerond kan de gelicenseerde examinator een digitaal stempel plaatsen op het digitaal veiligheidspaspoort (DSP). Hiervoor maakt de examinator gebruik van een speciaal ontwikkeld digitaal stempelapparaat, de 'examenkit'. De examenkit kan pas worden gebruikt nadat een biometrische ID-check van de examinator heeft plaatsgevonden die daarvoor in het bezit is van een persoonlijke licentiehouderspas (klik op de afbeelding hiernaast voor meer info).

De kandidaat die een toets heeft behaald geeft zijn of haar DSP aan de examinator die de gegevens uitleest, controleert en na een biometrische ID-check het digitale stempel op het DSP plaatst. Dit digitale stempel wordt pas definitief als het resultaat van de toets in DEXS is verwerkt.