Aanvraagformulieren voor een licentie

Deltalinqs licentie voor bedrijven

Vanaf 1 januari 2014 worden de nieuwe Deltalinqs instructies gefaseerd en onder voorwaarden in licentie aangeboden aan derden. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen zal een bedrijf een aanvraag voor een Deltalinqs licentie moeten indienen waarna door Deltalinqs zal worden getoetst of aan het bedrijf een licentieovereenkomst kan worden aangeboden.

Klik hier voor een overzicht van de criteria waaraan een bedrijf moet voldoen om voor een Deltalinqs licentie in aanmerking te kunnen komen.

Aanvraagformulier  -  Deltalinqs licentie voor bedrijf
Model licentieovereenkomst voor Deltalinqs veiligheidsinstructies

 

Aanmelden van medewerkers als examinator

Een gelicenseerd bedrijf kan één of meerdere medewerkers voordragen om deze te machtigen als examinator voor een Deltalinqs veiligheidsinstructie. Elke persoon die wordt voorgedragen volgt de basistraining voor licentiehouders dat automatisch leidt tot de machtiging als gelicenseerd examinator voor de Deltalinqs Poortinstructie.
In het geval van een volledige licentie kan het gelicenseerde bedrijf haar gelicenseerde examinator(en) tevens voordragen voor een aanvullende machtiging voor de overige instructies waarvoor dan per instructie afzonderlijk een specifieke training moet worden gevolgd.

Klik hier voor een overzicht van de criteria waaraan een medewerker moet voldoen om als examinator gemachtigd te kunnen worden.

Aanmeldformulier   -  Aanmelden medewerker als examinator
Aanvraagformulier  -  Aanvullende machtiging voor gelicenseerde examinator

 

Bijzondere dienstverleners

De persoon die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een gelicenseerde examinator een gedeelte van het examenproces gaat uitvoeren wordt in het stelsel een ‘bijzondere dienstverlener’ genoemd. Denk hierbij aan het personeel van beveiligingsorganisaties of trainingsinstituten die vaak ondersteunende diensten leveren aan een gelicenseerd bedrijf.

Het in eigen naam downloaden van examens is voor een bijzondere dienstverlener niet mogelijk. Omdat de kennis van het stelsel en de bijbehorende verantwoordelijkheden van groot belang zijn voor de kwaliteit van het examenproces heeft een bijzondere dienstverlener wel dezelfde training gevolgd als de gelicenseerde examinator en beschikt hij/zij eveneens over een ‘geblokkeerde’ persoonsgebonden licentiehouderpas. Deze pas is noodzakelijk om een examen zelfstandig en gecontroleerd af te kunnen sluiten op de starterskit. Hiertoe kan een gelicenseerde examinator doelbewust de licentiehouderpas van een bijzondere dienstverlener ‘deblokkeren’.

De werkgever van bijzondere dienstverleners c.q. een ZZP-er die als bijzondere dienstverlener wil gaan werken heeft geen licentieovereenkomst met Deltalinqs. Wel dienen bijzondere dienstverleners een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen om de integriteit van het stelsel te waarborgen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt geregistreerd door het DTL.

Aanmeldformulier   -  Aanmelden medewerker als bijzondere dienstverlener
Aanvraagformulier  -  Aanvullende registratie voor bijzondere dienstverlener