Veilig werken met derden

Nieuwe werkwijze voor DL veiligheidsinstructies

Wie aan het Nieuwe Werken denkt, denkt aan flexplekken en flexibele werktijden. Bij Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor de Rotterdamse Haven en Industrie, denkt men aan iets anders. Het Nieuwe Werken gaat bij hen over modernisering en verdere professionalisering van het Veilig werken met Derden: de industriële dienstverleners en aannemers die bij opdrachtgevers aan de slag gaan.

Als follow-up van het traject ‘werken met derden’ van het programma Deltalinqs “University” is Deltalinqs in 2011 gestart met het moderniseren en professionaliseren van de geharmoniseerde Deltalinqs veiligheidsinstructies, inclusief het opzetten van een nieuwe toetsingssystematiek en de introductie van het Digital Safety Passport. Om de nieuwe werkwijze rondom het ‘werken met derden’ effectief te kunnen implementeren zijn alle onderdelen en werkprocessen ondergebracht in een nieuw stelsel voor Deltalinqs veiligheidsinstructies en examinering.

Het instructiemateriaal en de toetsen zijn alleen nog met een speciale licentie te verkrijgen. Om in aanmerking te komen voor een licentie kunt u een aanvraag indienen bij Deltalinqs.

Klik hieronder om een licentie aan te vragen of een medewerker voor te dragen als examinator.
-  Aanvraagformulieren Deltalinqs licentie

 

Meer informatie?

Klik op een onderstaande link voor de stand van zaken over de diverse projecten of het downloaden van nadere informatie over de nieuwe werkwijze.

Stand van zaken per project

Project 1:  Moderniseren en actualiseren van de Deltalinqs veiligheidsinstructies
Project 2:  Deltalinqs licentiesysteem en de nieuwe wijze van toetsen
Project 3:  Ontwikkeling en implementatie van het Digital Safety Passport (DSP)

Presentaties met uitleg over het nieuwe werken met derden (update maart 2014):
Toelichting op het Digital Safety Passport (DSP)
Uitleg over de Deltalinqs licentiestructuur
-  Kwaliteitsborging en de Deltalinqs Waarborgcommissie

Algemene informatie

1.  Informatiefolder 'Het Nieuwe Werken: Veilig werken met Derden'
2.  Overzicht partners voor het traject Veilig werken met Derden
3.  Sfeerbeeld nieuwe werkwijze Veilig werken met Derden
4.  Voorbeelden van functionaliteiten van het DSP in de praktijk
5.  Z-card met informatie over het Digital Safety Passport (DSP)
6.  Overzicht van veel gestelde vragen (FAQ) over het DSP (versie 3.2) 
7.  Informatiefolder over het nieuwe Deltalinqs licentiesysteem
8.  Informatiebrief nieuwe stelsel voor Deltalinqs veiligheidsinstructies en examinering (maart 2014)
9.  Programma en presentaties van de informatiemiddag in het EIC te Rozenburg op 23 maart 2014
10.  Deltalinqs Ledencirculaire:  Ontwikkelingen rondom het nieuwe werken met derden (24 juli 2014)

Tarieven

Deltalinqs Licentiehouder (tarievenblad 2015)
DSP Kaarthouder en Kaartacceptant:
nadere info bij Cor Stolk, directeur Secure Logistics, T 010 - 463 77 77